سرور مجازی آلمان SSD

550,000 ریال
ماهانه
VPS-GE-SSD-1
رم
1024
هارد دیسک
30
پردازنده
E3-1275v5
قدرت پردازنده
2000
هسته
1
پرت
1+▲
نوع هارد
SSD
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
750,000 ریال
ماهانه
VPS-GE-SSD-2
رم
2048
هارد دیسک
50
پردازنده
E3-1275v5
قدرت پردازنده
4000
هسته
2
پرت
1+▲
نوع هارد
SSD
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
950,000 ریال
ماهانه
VPS-GE-SSD-3
رم
3072
هارد دیسک
60
پردازنده
E3-1275v5
قدرت پردازنده
5000
هسته
2
پرت
1+▲
نوع هارد
SSD
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
1,550,000 ریال
ماهانه
VPS-GE-SSD-4
رم
4096
هارد دیسک
75
پردازنده
E3-1275v5
قدرت پردازنده
6000
هسته
3
پرت
1+▲
نوع هارد
SSD
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
2,100,000 ریال
ماهانه
VPS-GE-SSD-5
رم
6144
هارد دیسک
85
پردازنده
E3-1275v5
قدرت پردازنده
8000
هسته
4
پرت
1+▲
نوع هارد
SSD
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
2,600,000 ریال
ماهانه
VPS-GE-SSD-6
رم
8192
هارد دیسک
100
پردازنده
E3-1275v5
قدرت پردازنده
10000
هسته
6
پرت
1+▲
نوع هارد
SSD
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1