سرور مجازی آلمان

250,000 ریال
ماهانه
VPS-GE-1
رم
256
هارد دیسک
10
پردازنده
i7-6700
قدرت پردازنده
600
هسته
1
پرت
1+▲
نوع هارد
SATA
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
350,000 ریال
ماهانه
VPS-GE-2
رم
512
هارد دیسک
30
پردازنده
i7-6700
قدرت پردازنده
1200
هسته
1
پرت
1+▲
نوع هارد
SATA
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
500,000 ریال
ماهانه
VPS-GE-3
رم
1024
هارد دیسک
50
پردازنده
i7-6700
قدرت پردازنده
1800
هسته
1
پرت
1+▲
نوع هارد
SATA
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
700,000 ریال
ماهانه
VPS-GE-4
رم
2048
هارد دیسک
100
پردازنده
i7-6700
قدرت پردازنده
4000
هسته
2
پرت
1+▲
نوع هارد
SATA
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
900,000 ریال
ماهانه
VPS-GE-5
رم
3072
هارد دیسک
140
پردازنده
i7-6700
قدرت پردازنده
4200
هسته
2
پرت
1+▲
نوع هارد
SATA
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
1,500,000 ریال
ماهانه
VPS-GE-6
رم
4096
هارد دیسک
500
پردازنده
i7-6700
قدرت پردازنده
5000
هسته
2
پرت
1+▲
نوع هارد
SATA
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
2,000,000 ریال
ماهانه
VPS-GE-7
رم
6144
هارد دیسک
750
پردازنده
i7-6700
قدرت پردازنده
10000
هسته
4
پرت
1+▲
نوع هارد
SATA
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
2,500,000 ریال
ماهانه
VPS-GE-8
رم
8192
هارد دیسک
1000
پردازنده
i7-6700
قدرت پردازنده
10000
هسته
4
پرت
1+▲
نوع هارد
SATA
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
3,000,000 ریال
ماهانه
VPS-GE-9
رم
8192
هارد دیسک
5200
پردازنده
i7-6700
قدرت پردازنده
10000
هسته
4
پرت
1+▲
نوع هارد
SATA
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1