سرور مجازی فنلاند

230,000 ریال
ماهانه
VPS-FI-1
رم
256
هارد دیسک
10
پردازنده
i7-6700
قدرت پردازنده
600
هسته
1
پرت
1+▲
نوع هارد
ساتا
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
330,000 ریال
ماهانه
VPS-FI-2
رم
512
هارد دیسک
30
پردازنده
i7-6700
قدرت پردازنده
1200
هسته
1
پرت
1+▲
نوع هارد
ساتا
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
470,000 ریال
ماهانه
VPS-FI-3
رم
1024
هارد دیسک
50
پردازنده
i7-6700
قدرت پردازنده
1800
هسته
1
پرت
1+▲
نوع هارد
ساتا
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
670,000 ریال
ماهانه
VPS-FI-4
رم
2048
هارد دیسک
100
پردازنده
i7-6700
قدرت پردازنده
4000
هسته
2
پرت
1+▲
نوع هارد
ساتا
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
870,000 ریال
ماهانه
VPS-FI-5
رم
3072
هارد دیسک
140
پردازنده
i7-6700
قدرت پردازنده
4200
هسته
2
پرت
1+▲
نوع هارد
ساتا
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
1,470,000 ریال
ماهانه
VPS-FI-6
رم
4096
هارد دیسک
500
پردازنده
i7-6700
قدرت پردازنده
5000
هسته
2
پرت
1+▲
نوع هارد
ساتا
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
1,970,000 ریال
ماهانه
VPS-FI-7
رم
6144
هارد دیسک
750
پردازنده
i7-6700
قدرت پردازنده
10000
هسته
4
پرت
1+▲
نوع هارد
ساتا
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
2,470,000 ریال
ماهانه
VPS-FI-8
رم
8192
هارد دیسک
1000
پردازنده
i7-6700
قدرت پردازنده
10000
هسته
4
پرت
1+▲
نوع هارد
ساتا
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1